Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Održano 18. savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u RH i 17. izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva

Dvjestotinjak okupljenih uzgajivača ovaca i koza i stručnjaka iz područja uzgoja sudjelovalo je na dvodnevnom 18. Savjetovanju za uzgajivače ovaca i koza 24. i 25. listopada 2016. godine u Novalji u organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije, Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza i Udruge uzgajivača ovaca i proizvođača paškog sira „Zaglava“. Okupljenima su se pozdravnim riječima obratili: ravnateljica HPA dr. sc. Marija Vukobratović, potpredsjednica Hrvatskog saveza za uzgajivače ovaca i koza, Nevenka Gadanec, gradonačelnik grada Paga Željko Maržić, gradonačelnik grada Novalje Ante Dabo, koji je ujedno savjetovanje i izložbu sireva otvorio.
Savjetovanje je godišnje mjesto okupljanja uzgajivača ovaca i koza i proizvođača sireva s ciljem razmjene iskustava među sudionicima, informiranja i stjecanja novih saznanja iz svih aspekata relevantnih za područje uzgoja ovaca i koza, tehnologije, prerade i proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka. Sudionicima su prezentirane novosti koje se tiču proizvodnje mlijeka i sira, pravilnog deklariranja ovčjih i kozjih sireva, higijenske ispravnosti sireva, proizvodnosti stada, hranidbe i zdravstvene zaštite ovaca i koza. Predstavljen je i novi Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, a prikazano je i stanje ovčarstva i kozarstva u EU s naglaskom na mogućnosti razvoja proizvodnje u Hrvatskoj.
Danijel Mulc, načelnik Odjela za ovčarstvo i kozarstvo prezentirao je aktivnosti Odjela u 2015. godini. Uzgojno selekcijski rad u protekloj godini se provodio na populaciji od 39.883 uzgojno valjanih ovaca, kod 412 uzgajivača i 16 pasmina, dok se u kozarstvu provodio u populaciji od 6.277 uzgojno valjanih koza, kod 99 uzgajivača i 7 pasmina.
Prof. dr. sc. Boro Mioč je izložio mogućnosti unaprjeđenja proizvodnje i prerade ovčjeg mlijeka u Hrvatskoj od kojih je istaknuo činjenicu da je ovčarstvo najzastupljenije u područjima s razvijenim turizmom u priobalju i na otocima, što olakšava plasman ovčjeg mlijeka i mliječnih prerađevina jer se u pet priobalnih županija uzgaja više od polovine ukupnog broja ovaca evidentiranih u Hrvatskoj. Nadalje, dobrom i učinkovitom organizacijom i poslovnim udruživanjem proizvođača u udruge, preradom ovčjeg mlijeka u tradicijske autohtone proizvode dodane vrijednosti, korištenjem povoljnih agro-ekoloških uvjeta za uzgoj ovaca u Hrvatskoj, povećanjem učinkovitosti proizvodnje ovčjeg mlijeka i mesa u tradicionalnim uzgojno brdsko-planinskim krajevima, primjenom tehnologije dvojnog korištenja ovaca za proizvodnju mlijeka i mesa, poticanje uzgajivača na organiziranu nabavu rasplodnog materijala na aukcijskim prodajama i stočarskim sajmovima, moguće je unaprijediti proizvodnju i preradu ovčjeg mlijeka u Hrvatskoj.
Prof. dr. sc. Velimir Sušić je održao prezentaciju o proizvodnosti stada kao jednom od najvažnijih mjerila za uspješno poslovanje ovčarsko-kozarske farme, s obzirom da poduzetnički usmjeren uzgajivač planira proizvodnost svojeg stada, prati ostvarenje plana i analizira razloge eventualnog odstupanja od plana.
Predavanjem prof. dr. sc. Josipa Lete uzgajivači su saznali kako korištenjem pregonskog napasivanja mogu ostvariti profit na pašnjacima uz pružanje idealnih uvjeta životinjama, a potrošačima značajno kvalitetnijeg proizvoda.
Doc. dr. sc. Goran Kiš predavanjem o hranidbi ovaca u polu intenzivnom načinu držanja pružio je uzgajivačima osnovne smjernice u hranidbi ovaca u polu intenzivnoj proizvodnji. Polu intenzivni način držanja također prati fiziološka stanja životinja, potrebe životinja se mogu zadovoljiti na „ležerniji“ način, a sve u svrhu zadovoljavajuće proizvodnje, dobrobiti i zdravlja životinja.
Prof. dr. sc. Zoran Grgić je u sklopu predavanja o stanju i izgledima ovčarstva i kozarstva u EU, iznio glavne preporuke za razvoj ovčarstva i kozarstva u EU, od kojih je istaknuo potrebu razvoja tržišne svijesti o važnosti domaće, lokalne ponude specifičnih pasmina, povećanje profitabilnosti ovčarskih i kozarskih farmi sa specifičnim pasminama uz mogućnost povećanja proizvodnje mlijeka i profita od prerade mlijeka. Za našu proizvodnju nužna je sustavna podrška koja bi djelovala na brži razvoj tržne proizvodnje i povećanje kapaciteta.
U sklopu provedbe EU projekta Grass Croatia sufinanciranog od strane Europske komisije, Goran Lipavić, dipl. ing., je prezentirao Agro-okolišne mjere Zajedničke poljoprivredne politike EU, Mjeru 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene. Uzgajivači imaju na raspolaganju sredstva iz programa ruralnog razvoja za ostvarivanja potpora za izvorne i zaštićene pasmine ovaca i koza, radi zaštite i poboljšanja okoliša na svom gospodarstvu, u sklopu cilja Zajedničke poljoprivredne politike EU za postizanje održive poljoprivredne proizvodnje, očuvanja biološke raznolikosti ruralnih područja, zaštite okoliša i očuvanja života na selu u skladu s prirodom. Mjera 10 poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene sastoji se od 2 podmjere: 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama i 10.2. Potpora za očuvanje i održivu uporabu i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi. Cilj mjere je ublažiti negativne učinke poljoprivrede na okoliš, potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, očuvati te povećati bio raznolikost i genetske resurse vezane uz poljoprivredu.
Anđelka Pejaković iz Savjetodavne službe informirala je proizvođače o pravilnom označavanju ovčjih i kozjih sireva i drugih mliječnih proizvoda sukladno zakonskim propisima. Istaknula je činjenice koje su obvezne prilikom deklariranja proizvoda: odgovornost za označavanje, obvezni podaci na zapakiranim proizvodima, naziv hrane, popis sastojaka, alergeni, količina sastojaka, neto količina, datum minimalne trajnosti, ime ili naziv i adresa subjekta, zemlja ili mjesto podrijetla, uputa za upotrebu, serija ili LOT broj, hranjive vrijednosti hrane i dr.
Prof. dr. sc. Samir Kalit je predstavio pokazatelje higijene i sigurnosti u sirarstvu s obzirom da je svaki subjekt u poslovanju s hranom dužan dokazati da su ispunjeni uvjeti za postizanje sigurnosti hrane.
Izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić je upoznao sudionike s bolestima ovaca i koza koje uzgajivači smiju sami liječiti, što bi se trebalo temeljiti na dugogodišnjem iskustvu stečenom na uzgoju ovaca i koza. Bolesti koje uzgajivači smiju liječiti su većinom one koje ne zahtijevaju korištenje lijekova koji se daju parenteralno tj. primjenom brizgalice i igle od kojih su antibiotici, hormoni i protuupalni lijekovi.
Prof. dr. sc. Albert Marinculić upoznao je sudionike s načinom provedbe integrirane kontrole parazita u ovaca. Istaknuo je da se većina ovčjih parazita nalazi na travi te je zbog toga sprječavanje kontaminacije pašnjaka izuzetno važno.
Prof. dr. sc. Marija Vučemilo prezentirala je važnost i načine dezinfekcije u ovčarstvu i kozarstvu.
Zrinka Dugonjić iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane predstavila je novi Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, kao i odredbe koje propisuju prodaju mlijeka putem mljekomata, proizvodnju sira u odobrenim objektima na područjima s posebnim zemljopisnim ograničenjima, te pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom.
Na ovogodišnjoj ocjeni sireva Stručno povjerenstvo za ocjenu, ocijenilo je ukupno 34 proizvoda od ovčjeg i kozjeg mlijeka. Kvaliteta proizvoda utvrđena je temeljem postignutog broja bodova, prema 20-bodovnom sustavu u skladu s Pravilnikom za ocjenjivanje kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. Dodijeljeno je 26 odličja: 11 zlatnih, 10 srebrnih i 5 brončanih. Na 17. Izložbi ovčjih i kozjih sireva najbolji sirevi su izloženi i ponuđeni na degustaciju. Dodijeljena su i priznanja proizvođačima najbolje ocjenjenih sireva i šampionima izložbe. Šampion ovčjih sireva je Zeleni bodul, proizvođača Mirjenka Mrakovčića iz Kornića, dok je šampionom kozjih sireva proglašen sir Meki kozji sir sa šarenim paprom, proizvođača OPG Moravec iz Nove Vesi Petrijanečke.
Održana predavanja na 18. Savjetovanju za uzgajivače ovaca i koza
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek: Rezultati i dojmovi ocjenjivanja sireva i dodjela priznanja proizvođačima nagrađenih sireva
Danijel Mulc dipl.ing. i sur.: Aktivnosti Odjela za ovčarstvo i kozarstvo
Tatjana Sinković dipl. ing. i sur.: Aktivnosti Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza
Prof. dr. sc. Boro Mioč, doc. dr. sc. Zvonimir Prpić.: Mogućnosti proizvodnje ovčjeg mlijeka u Republici Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Velimir Sušić i sur.:Očekivana proizvodnost stada
Prof. dr. sc. Josip Leto: Pregonskim napasivanjem do profita
Dr. sc. Goran Kiš: Hranidba ovaca u poluintenzivnom načinu držanja
Prof. dr. sc. Zoran Grgić i sur.: Stanje i izgledi ovčarstva i kozarstva u EU, te mogućnosti razvoja proizvodnje u Hrvatskoj
Goran Lipavić dipl. ing.:Agrookolišne mjere, Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Anđelka Pejaković dipl. ing.: Pravilno označavanje (deklariranje) ovčjih i kozjih sireva
Prof. dr. sc. Samir Kalit: Pokazatelji higijene i sigurnosti u sirarstvu.
Doc. dr. sc. Antun Kostelić: Liječenje ovaca i koza od strane uzgajivača
Prof. dr. sc. Albert Marinculić:Kako provesti integriranu kontrolu parazita u ovaca
Prof. dr. sc. Marija Vučemilo: Važnost dezinfekcije u ovčarstvu i kozarstvu
Zrinka Dugonjić, dr. med. vet.: Novosti iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (Novi Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji te registracija objekata za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla)