Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Izabran novi predsjednik Saveza

U Lunu na području grada Novalje, 24. 10.2016. godine održana je godišnja skupština Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza, na kojoj je analiziran dosadašnji rad, te su doneseni  planovi rada za 2017. godinu. Skupština je birala i novog predsjednika Saveza.

Tomislav Vidas rođen je 24.09.1982. godine u Rijeci. Živi  i radi u Novalji, na otoku Pagu. Oženjen je i otac jednog djeteta. Po zanimanju je hotelijersko-turistički tehničar, trenutno zaposlen u osiguranju od 2010. godine. Ovčarstvom i sirarstvom se bavi pri obiteljskom OPG-u od malih nogu, a samostalno od 2009. Iste godine se i formalno osposobljava za poslove u mljekarstvu i sirarstvu, a skupa sa suprugom pokreće vlastiti OPG 2013. godine. Na svom gospodarstvu trenutno ima 80 ovaca u matičnom stadu i bavi se proizvodnjom paške janjetine i paškog sira. U skorijoj budućnosti planira se isključivo posvetiti ovčarstvu i sirarstvu u kojem vidi sigurnu i svjetlu budućnost, kako za sebe tako i za ostale ovčare. Godine 2014. postaje predsjednik Udruge uzgajivača ovaca i proizvođača paškog sira grada Novalje, “Zaglava”. Posebnu pozornost posvećuje promoviranju važnosti ovčarstva, većem angažmanu mlađih članova udruge, ali i boljoj povezanosti ovčarskih udruga otoka Paga. Isto tako kroz Udrugu “Zaglava” sudjeluje na zaštiti paške janjetine, koja je uspješno zaštićena na EU razini u listopadu 2016. Na zaštiti paškog sira trenutno djeluje kroz Udrugu proizvođača paškog sira otoka Paga.

Kao predsjednik Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza nada se da će pomoći uzgajivačima u ostvarenju njihovih ciljeva u proizvodnji tradicionalnih proizvoda kroz implementaciju modernih tehnologija.