Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Održana sjednica Upravnog odbora Saveza

Upravni odbor Saveza je 28. travnja 2017. u Đurđekovcu održao svoju 5. sjednicu te donio niz zaključaka za djelovanje i aktivnosti do kraja godine.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveza Tomislav Vidas, a uz članove Upravnog odbora sjednici su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora te Stručne službe Saveza. Donosimo glavne zaključke s održane sjednice.

Pregled uzgojnog rada u ovčarstvu i kozarstvu u 2016. godini
Stručni tajnik Saveza, Danijel Mulc, kroz power point prezentaciju upoznao je sve prisutne s uzgojnim radom u ovčarstvu i kozarstvu u 2016. godini. Istaknuo je kako se je uzgojni rad kao i svih dosadašnjih godina provodio kroz kontrolu proizvodnih osobina: kontrolu reprodukcijskih osobina, kontrolu mliječnosti (ICAR), provedba peformance testa u field uvjetima, te procjena uzgojne vrijednosti pomoću BLUP-a. U Republici Hrvatskoj uzgaja se oko 600.000 rasplodnih ovaca, a tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj uzgojno selekcijski rad provodio se u populaciji od 39.122 uzgojno valjanih ovaca, kod 397 uzgajivača i 17 pasmina. U Republici Hrvatskoj uzgaja se oko 65.000 rasplodnih koza, a tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj uzgojno selekcijski rad provodio se u populaciji od 6.519 uzgojno valjanih koza, kod 94 uzgajivača i 6 pasmina. Isto tako upoznao je prisutne i sa svim ostalim nizom aktivnosti u kojima je tijekom 2016. godine sudjelovao Savez, ili samostalno ili u suradnji s našim stručnim i znanstvenim institucijama.

Izdavačke aktivnosti Saveza
Upravni odbor je podržao i prijedloge Stručne službe Saveza po pitanju izdavačk edjelatnosti:
a) Ovčarsko kozarski list
Poslovna tajnica Saveza, Tatjana Sinković, rekla je kako bi svi predsjednici udruga trebali pronaći model kako osigurati pretplatu. Isto tako istaknula je model plaćanja članarina kojeg ima Udruga Zaglava.
b) Godišnje izvješće
Savez će i ove godine tiskati Godišnje izvješće u kojem se nalaze ukratko sve aktivnosti Saveza u proteklom razdoblju.
c) Priručnik „Hranidba ovaca i koza“
Poslovna tajnica, Tatjana Sinković, upoznala je prisutne kako je u planu ove godine izdavanje novog priručnika namijenjenog uzgajivačima ovaca i koza „Hranidba ovaca i koza“, temeljene na odabranim člancima iz Ovčarsko-kozarskog lista.

Manifestacije u 2017. godini
a) Izložbe ovaca i koza
Predsjednik Saveza, Tomislav Vidas, obavijestio je nazočne kako se ovogodišnja izložba paške ovce i paškog sira održava u Novalji. Isto tako upoznao je nazočne s načinom ocjenjivanja sireva. Ove godine ocjenjivati će se dvije kategorije, registrirani i ne registrirani proizvođači sira. Na degustaciji sira koja će se održati u Novalji biti će izloženi samo sirevi iz registriranih objekata i iz objekata odobrenih pod posebnim uvjetima. Tatjana Sinković je obavijestila nazočne da se kalendar stočarskih izložbi redovito objavljuje u Ovčarsko-kozarskom listu.
b) Državno prvenstvo u šišanju ovaca
Stručni tajnik, Danijel Mulc, istaknuo je kako su predložena dva grada za održavanje državnog natjecanja u striži, Daruvar i Grubišno Polje.
Član UO i predsjednik Udruge Lika Tomislav Rukavina predložio je da Udruga Lika i grad Gospić budu domaćini ovogodišnjeg državnog natjecanja u šišanju ovaca. Član UO i član Udruge Rogujica Ante Čemeljić rekao je da njegova udruga može organizirati državno natjecanje u šišanju ukoliko odustanu svi navedeni.
c) Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza i Državna izložba ovčjih i kozjih sireva
U svezi Savjetovanja Upravni odbor i dalje podržava prijedlog da se ono održi u Vukovaru, ali da se i prije toga utvrde smještajni kapaciteti i da li postoji mogućnost financijske potpore od strane županije.

Stručno putovanje u Bugarsku i Rumunjsku
Na temelju zaključaka sa 4. sjednice UO, organizirano je stručno putovanje u Bugarsku i Rumunjsku u razdoblju od 10. – 16. svibnja 2017. godine. Na ovom putovanju predviđen je obilazak niza ovčarskih i kozarskih farmi, sirana, destilerije ružinog ulja, te niza drugih zanimljivosti. Predstavnici Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza i ove godine će prisustvovati forumu udruga uzgajivača ovaca Europske unije.

Razno
Potpredsjednica Saveza Nevenka Gadanec primila je pismo naslovljeno na Udrugu RUKA, od gospodina Edvina Volodera iz Gunje koji je u vrijeme velike poplave 2014. godine ostao bez svega te je zamolila prisutne ako mogu preko svojih udruga da pomognu gospodinu na način da mu poklone stoku, sijeno…. Udruga OVKOS PREUZELA JE OBVEZU organiziranja pomoći navedenom OPG-u.
Predsjednik Saveza, Tomislav Vidas, ukazao je na problem koji je zadesio uzgajivače na otoku Pagu. Naime, uzgajivači s područja grada Paga ostali su bez veterinara, pa tako uzgajivači nemaju gdje odjaviti stoku, označiti pomladak.
Predsjednik Saveza, Tomislav Vidas, zaprimio je dopis vezan uz izmjene i dopune teksta prijedloga novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je trenutno u raspravi, te je isti dopis podijelio prisutnima uz molbu da se u što kraćem iznesu svoje primjedbe ukoliko ih imaju.