Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Izašao je 68. broj “Ovčarsko – kozarskog lista”

Objavljeno je četvrto ovogodišnje izdanje „Ovčarsko-kozarskog lista“ u kojem donosimo više stručnih, edukativnih članaka,kao i izvješća s niza događanja na kojima se promovirala ovčarska i kozarska proizvodnja.

Uz cijeli niz ovčarskih i kozarskih događanja održanih u protekla dva mjeseca u Hrvatskoj, jedno značajno događanje i za provedbu uzgojnih programa u Hrvatskoj održano je u inozemstvu, u Škotskoj, u Edinburghu. Hrvatska poljoprivredna agencija redoviti je član ICAR-a od 2004. godine stjecanjem prava korištenja posebnog pečata ICAR-a, sukladno tadašnjim pravilima  ICAR-a. Status HPA potvrđen je 2010., zatim 2014. te i ove godine, dobivanjem Certifikata kvalitete za označavanje i registraciju grla, kontrolu mliječnosti, kontrolu mesnatosti, laboratorijsku analitiku, obrade podataka i genetske procjene. U ovom broju predstavljamo glavne pokazatelje provedbe Programa uzgoja koza u RH tijekom 2016. O jednom o interesantnih mogućih oblika korištenja vune pročitajte u iznimno zanimljivom članku profesora Mioča. Profesor Grgić u svom članku bavi se analizom profitabilnosti malih kozarskih farmi usmjerenih na proizvodnju mlijeka pri čemu ističe da se male kozarske farme odlikuju nekim činiteljima koji nisu isključivo ekonomske prirode, pri čemu su naglašena sociološka obilježja domaćinstva u izrazito ruralnim područjima gdje se kozarstvo gotovo isključivi izvor egzistencije, kako u osnovnoj hrani, tako i u izvoru nužnih financijskih sredstava.  Pročitajte članak o najčešćim pogreškama sireva uzrokovanim prisutnošću neželjenih mikroorganizama, a koje su znatno učestalije u usporedbi sa sirevima koji se proizvode od toplinski obrađenog mlijeka. O cijelom nizu natječaja koje su raspisali Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi čitajte u našoj stalnoj rubrici u kojoj prenosimo informacije i obavijesti iz naših državnih institucija za koje držimo da će biti od interesa za uzgajivače ovaca i koza. U protekla dva mjeseca održane su izložbe ovaca na otocima Krku, Pagu i Cresu. U pripremi je 25. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a u sklopu njega i Državna stočarska izložba koja se tradicionalno održava na početku rujna u Gudovcu. U tijeku su i pripreme za 19. svjetovanje uzgajivača ovaca i koza i 18. izložbu hrvatskih ovčjih i kozjih sireva.

Godišnjom pretplatom u iznosu od 150,00 kuna osiguravate se da Vam na Vašu kućnu adresu tijekom cijele godine redovito stižu sve najnovije informacije iz sektora ovčarstva i kozarstva, kao i obilje stručnih informacija kojima ćete unaprjeđivati proizvodnju na Vašim gospodarstvima.

Pretplatite se!