Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Izašao je “74. broj Ovčarsko – kozarskog lista”

Objavljeno je četvrto ovogodišnje izdanje „Ovčarsko-kozarskog lista“ u kojem vam donosimo niz zanimljivosti, informacija, obavijesti te stručnih članaka koji obiluju savjetima iz različitih segmenata ovčarske i kozarske proizvodnje.
Donosimo pregled aktivnosti u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji, te u Ministarstvu poljoprivrede s posebnim naglaskom na raspisane natječaje za sredstva u okviru Programa ruralnog razvoja.
Profesor Zvonko Antunović predstavlja nam mogućnosti djelomične ili potpune zamjene soje, kao bjelančevinastog dijela obroka, alternativnim krmivima u hranidbi domaćih životinja.
Prpfesor Boro Mioč i docent Ante Kasap u svom članku ističu kako je bitno dobro poznavati svoje životinje, znajući što im odgovara i ono što im smeta i šteti.
Profesor Grgić donosi nam primjer investicijskih i planskih kalkulacija za suvremenu kozarsku farmu u Francuskoj.
Profesor Kostelić piše nam o upravljanju zdravljem stada. O značaju mikroklime za zdravlje ovaca i koza piše nam profesorica Vučemilo.
Donosimo reportaže s više zanimljivih događanja u Hrvatskoj, koja su održana poradi promocije ovčarstva i kozarstva, rezultata u provedbi uzgojnih programa, te radi promocije ovčarskih i kozarskih proizvoda.

Godišnjom pretplatom u iznosu od 150,00 kuna osiguravate se da Vam na Vašu kućnu adresu tijekom cijele godine redovito stižu sve najnovije informacije iz sektora ovčarstva i kozarstva, kao i obilje stručnih informacija kojima ćete unaprjeđivati proizvodnju na Vašim gospodarstvima.

Pretplatite se!