Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Izašao je “77. broj Ovčarsko-kozarskog lista”

U prvom ovogodišnjem izdanju Ovčarsko-kozarskog lista donosimo pregršt zanimljivih članaka.

Za početak donosimo pregled aktivnosti u Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza. Uz provedbu uzgojnog programa, jedne od temeljnih aktivnosti Saveza je i edukacija uzgajivača. Savez je sve predaniji i u izdavačkoj djelatnosti, nastojeći da u javnost odlaze publikacije koje mogu biti istinski vodič uzgajivačima ovaca i koza u unapređivanju proizvodnji na njihovim farmama.

Uz cijeli niz korisnih informacija iz Ministarstva poljoprivrede, primarno o novostima u sklopu mogućnosti vezanih uz program ruralnog razvoja, donosimo i informaciju o stupanju na snagu Zakona o uzgoju domaćih životinja, što je od posebnog značaja i interesa upravo za uzgajivačke saveze ovlaštene za provedbu uzgojnih programa.

Od ostalih članaka donosimo nastavak teksta profesora Mioča o karakteristikama ličke janjetine, još jednog našeg vrijednog proizvoda zaštićenog na razini EU.

Docent Kiš donosi nam članak o hranidbi rasplodnog podmlatka ističući da ženski rasplodni podmladak od kojih dobijemo janje unutar godine dana starosti imaju višu cjeloživotnu proizvodnju od šilježica koje se prvi puta janje starije.

U rubrici sirarstva donosimo članak profesora Kalita o ulozi kazeina u nastajanju gruša i izdvajanju sirutke naglašavajući da su kazeini glavna skupina bjelančevina mlijeka koja u ukupnim bjelančevinama dominira budući da čine gotovo 80% svih bjelančevina mlijeka preživača.

Prof. Grgić izvješćuje nas o ekonomskim izgledima ovčarske i kozarske proizvodnje u EU u novom programskom razdoblju zajedničke europske poljoprivredne politike do 2027. godine.

U rubrici veterinarskog savjetnika donosimo prvi dio iznimno zanimljivog članka dr. Branka Šoštarića o pobačajima u ovaca i koza.

Godišnjom pretplatom u iznosu od 150,00 kuna osiguravate se da Vam na Vašu kućnu adresu tijekom cijele godine redovito stižu sve najnovije informacije iz sektora ovčarstva i kozarstva, kao i obilje stručnih informacija kojima ćete unaprjeđivati proizvodnju na Vašim gospodarstvima.

Pretplatite se!