Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

22. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u RH i 21. izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva

22. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj održati će se 25. studenoga 2020. godine putem Zoom Meeting-a zbog pandemije COVID- 19. Dio savjetovanja je 21. izložba ovčjih i kozjih sireva, a rezultati ocjene biti će predstavljeni tijekom web savjetovanja.

Organizatori savjetovanja su Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza (HSUOK), a partner u održavanju web savjetovanja je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pokrovitelj savjetovanja je Ministarstvo poljoprivrede.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije savjetovanje će se održati virtualnim putem (Zoom meeting), a o detaljnom načinu pristupa savjetovanju sudionici će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice HAPIH-a.

Cilj savjetovanja je edukacija i informiranje uzgajivača ovaca i koza te stručnjaka iz najvažnijih područja: ruralni razvoj, selekcija, držanje, hranidba, proizvodnja mlijeka i sl.

Predavači čije prezentacije će biti dostupne na službenim web stranicama HAPIH-a su profesori Agronomskog i Veterinarskog fakulteta iz Zagreba, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, stručnjaci Ministarstva poljoprivrede te Centra za stočarstvo HAPIH-a.

Savjetovanje je središnje mjesto godišnjeg okupljanja sudionika ovčarske i kozarske proizvodnje, gdje se razmjenjuju iskustva i stjecaju nova znanja čija primjena pridonosi kvalitetnijoj i ekonomičnijoj proizvodnji.

PROGRAM:

11:00 Otvaranje savjetovanja

11:30 – 12:00 Prof.dr.sc. Samir Kalit: Rezultati i dojmovi ocjenjivanja ovčjih i kozjih sireva

12:00 – 13:00 Panel rasprava „Ovčarska i kozarska proizvodnja u održavanju života na ruralnim područjima – Poljoprivredna politika EU i RH od 2020.

Sudionici: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, Agronomski fakultet Zagreb i Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Moderator: dr.sc. Drago Solić

13:00 – 14:00 Rasprava o predavanjima

14:00 Završetak savjetovanja

POPIS PREZENTACIJA:

 • Doc.dr.sc. Zdravko Barać, pomoćnik ministrice poljoprivrede – Aktualno stanje u ovčarstvu i kozarstvu te mjere Ministarstva poljoprivrede u sektoru ovčarstva i kozarstva
 • Darko Jurković, dipl., ing. agr.  – Provedba stručnih aktivnosti u ovčarstvu i kozarstvu
 • Dr.sc. Marija ŠpeharRazvoj strategije za implementaciju selekcije s optimalnim doprinosima u funkciji očuvanja genetskog diverziteta i genetskog napretka za svojstva mliječnosti
 • Prof.dr.sc. Boro Mioč – Suvremeni trendovi u proizvodnji kozjeg sira
 • Prof.dr.sc. Velimir Sušić i sur. – Što su funkcionalna svojstva i zašto su važna u selekciji ovaca i koza?
 • Prof.dr.sc. Josip Leto – Crvena djetelina protiv lucerne
 • Prof.dr.sc. Zvonko Antunović i sur. – Nusproizvodi vinske industrije u hranidbi ovaca i koza
 • Doc.dr.sc. Goran Kiš – Utjecaj hranidbe na sadržaj uree u mlijeku
 • Prof.dr.sc. Zoran Grgić – Mliječno kozarstvo i govedarstvo- usporedba dohotka i motiva za razvoj
 • Prof.dr.sc. Samir Kalit – Proizvodnja fermentiranih mliječnih proizvoda u malim pogonima na OPG-ima
 • Dr.sc. Branko Šoštarić – Prvi dan
 • Izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić – Suhostaj ovaca i koza – temelj uspješne proizvodnje mesa i mlijeka
 • Prof.dr.sc. Albert Marinculić – Zoonotski paraziti ovaca i koza

Prezentacije se mogu preuzeti sa stranice Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Najava 22. savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj – web konferencija

https://www.ovce-koze.hr/wp-content/uploads/2020/11/0001-scaled.jpg