Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Izložbe ovaca i koza

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza i Hrvatska poljoprivredna agencija svake godine organiziraju Državnu izložbu ovaca i koza, koja se tradicionalno održava u Gudovcu tijekom Jesenskog bjelovarskog sajma, s ciljem predstavljanja najboljih grla iz hrvatskih uzgoja.
Uz Državnu izložbu ovaca i koza posebna pozornost poklanja se lokalnim izložbama ovaca i koza budući su ta događanja prava prigoda, ne samo za predstavljanja najboljih uzgojnih grla, već i za predstavljanje aktivnosti udruga, za okupljanje njihova članstva i za predstavljanje ovčjih i kozjih proizvoda određenog područja.

Državne izložbe ovaca i koza: