Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Ostala događanja

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza osim u redovitim aktivnostima kojima promovira uzgoje ovaca i koza te ovčarske i kozarske proizvodnje poput izložbi ovaca i koza, godišnjeg savjetovanja, državne izložbe ovčjih i kozjih sireva itd, povremeno, kao partner suradničkim institucijama sudjeluje u organizaciji drugih manifeatscija za koje Upravni odbor Saveza procijeni da su od interesa za promociju hrvatskog ovčarstva i kozarstva.

  • Savjetovanje uzgajivača paške ovce – Pag, 2010.
  • Posjet austrijskim uzgajivačima koza – Austrija, 2014
  • 1. hrvatski festival tradicijskih sireva – Zagreb, 2015.
  • Stručna radionica za uzgajivače ovaca i koza – Vodnjan, 2015.