Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

5. srpnja 2016.

Održana 16. izložba paške ovce i paškog sira

U organizaciji Udruge uzgajivača paške ovce Kolan, Udruge uzgajivača paške ovce „Rogujica“ Pag, Udruge uzgajivača ovaca i proizvođača paškog sira „Zaglava“, Udruge proizvođača paškog sira, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, […]

4. srpnja 2016.

Održana 1. izložba krčke ovce

U organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Općine Vrbnik, te Turističke zajednice općine Vrbnik, 03. srpnja 2016. u  Vrbniku na otoku Krku po prvi puta održana je izložba krčke ovce. […]

27. lipnja 2016.

Održana 10. izložba creske ovce

U organizaciji Udruge uzgajivača ovaca „Pramenka“ Orlec, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranska županije i grada Cresa je 18.lipnja 2016. u malom mjestu Loznati na otoku Cresu održana „Deseta izložba […]

8. lipnja 2016.

Održano 8. državno natjecanje u striži ovaca

U Pagu je 10. lipnja 2016. u organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije, grada Paga, Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza, Udruge uzgajivača paške ovce “Rogujica”, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede održano „8. državno natjecanje u striži ovaca“. Kao uvijek do sada natjecanje […]