Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

  • Ostalo
  • Partneri – prijatelji Saveza

Partneri – prijatelji Saveza

Na redovitoj godišnjoj skupštini Saveza od 15.10.2015., izmjenama Statuta omogućeno je i članstvo tzv. podupirućim članovima – prijateljima Hrvatskog Saveza uzgajivača ovaca i koza.
Temeljni cilj ove odredbe u Statutu Saveza je čvršće povezivanje Saveza s tvrtkama koje svoje usluge i/ili proizvode nude u sektoru ovčarstva i kozarstva. Cilj ove statutarne odredbe je da se uz odgovarajuće financijsko praćenje Saveza od strane tvrtki, s jedne strane osigura nesmetano odvijanje svih aktivnosti Saveza, a s druge strane da se tvrtkama omogući izravniji pristup uzgajivačima ovaca i koza u promociji svojih usluga i/ili roba.