Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Ovčarstvo i kozarstvo u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji ima značajne komparativne prednosti u usporedbi s velikim brojem stočarski razvijenih zemalja. Velike nenapučene površine, iznimno dragocjene za uzgoj ovaca i koza te dugogodišnja tradicija uzgoja u nekim dijelovima naše zemlje, čini solidnu osnovicu za organizaciju uspješnih proizvodnih sustava.

Kao u rijetko kojoj drugoj grani stočarstva, ovčarska i kozarska proizvodnja već danas je u dobroj mjeri pronašla ravnotežu između gospodarskih interesa, zaštite okoliša i udovoljavanju socijalnih zahtjeva. Ovčarska i kozarska proizvodnja uglavnom je organizirana na obiteljskim gospodarstvima različite veličine stada.

U ovčarstvu i u kozarstvu dominantni proizvodni cilj je proizvodnja mesa, ponajviše janjetine i jaretine. U obje grane naglašen je povećan interes za proizvodnjom higijenski ispravnog mlijeka, koje se plasira u registrirane sirane ili izravno prerađuje na obiteljskom gospodarstvu. Izložbama ovčjih i kozjih sireva u posljednjih nekoliko godina, proizvođači ovčjih i kozjih sireva pokazali su bogatstvo s kojim Hrvatska raspolaže kada su u pitanju navedeni proizvodi.