Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Godišnja skupština Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza

Na temelju odluka i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja u Republici Hrvatskoj, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza saziva Godišnju skupštinu, 21. 12. 2020. u 08:00 sati, koja će se održati elektronskim putem.

Dnevni red skupštine

 

 1. 1. Otvaranje skupštine i izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine
 4. 4. Izvješće o radu HSUOK u proteklom jednogodišnjem razdoblju
 5. 5. Pregled provedbi uzgojnih programa  u ovčarstvu i kozarstvu u 2019. godini
 6. 6. Izvješće o radu Glavnog tajnika
 7. 7. Izvješće predsjednika Nadzornog odbora
 8. 8. Financijska izvješća HSUOK
 9. – usvajanje Financijskog izvješća za 2019. godinu
 10. – informacija o financijskom stanju u 2020. godini
 11. – usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu
 12. 9. Program rada Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza za iduće jednogodišnje razdoblje
 13. 10. Izdavačke aktivnosti Saveza
 14. – Ovčarsko kozarski list – podlistak „Uzgoj i selekcija ovaca i koza“
 15. – Godišnje izvješće
 16. – Stručna literatura knjige brošure
 17. 11. Manifestacije u 2021. godini
 18. – izložbe ovaca i koza
 19. – državno prvenstvo u šišanju ovaca
 20. – savjetovanje uzgajivača ovaca i koza
 21. – državna izložba ovčjih i kozjih sireva
 22. 12. Rasprava i provedba glasanja

 

*Materijali i glasački listići, te sve upute temeljem kojih će se glasati i raspravljati o točkama dnevnog reda, bit će dostupni na web stranici Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza www.ovce-koze.hr 18.prosinca 2020. od 8:00 sati.

 

Prema  Statutu Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza svaka udruga članica ima pravo i obvezu imenovanja 2 predstavnika u Skupštinu Saveza. Udruge s više od 30 članova imaju pravo na još jednog predstavnika, a udruge s više od 50 članova mogu imenovati 4 člana Skupštine, pri čemu niti jedna članica ne može imati više od 4 člana. Broj članova iznad 30, članica Saveza mora dokazati važećim popisom svojih članova. Zbog navedenog molimo Vas da odredite predstavnike svoje Udruge u Skupštinu Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza.

U privitku se nalazi obrazac za izbor predstavnika Udruge na Skupštini koji je potrebno popuniti te dostaviti poštom (Ilica 101, Zagreb), mailom (savez@ovce-koze.hr) ili putem aplikacija Viber ili WhatsApp (099-317-5272) do 15. prosinca 2020. godine.

Obrazac za izbor predstavnika Udruge na Skupštini

GLASAČKI LISTIĆ

ZAPISNIK S ODRŽANE SKUPŠTINE SAVEZA 2019. – SV. MARTIN NA MURI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – HSUOK

 

Predsjednik:

Tomislav Vidas, v.r.