Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

U petak 3. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 131/21 objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Provedbom Programa isplatit će se potpora primarnim proizvođačima u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, konjogojstva te peradarstva. Obzirom na žurnost poduzimanja mjera kako bi se omogućio nastavak poslovanja primarnih proizvođača u sektoru stočarstva podnošenje Zahtjeva za potporu provoditi se od 4. prosinca 2021. godine do 13. prosinca 2021. godine.

UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

VAŽNO:
Uz Zahtjev je prilikom podnošenja potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu.

1. Potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
2. Preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PRAVNE OSOBE
3. Popunjena i ovjerena Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH JE VIŠE POVEZANIH SUBJEKATA PODNIJELO ZAHTJEV ZA POTPORU ili Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOJI NEMAJU POVEZANE SUBJEKATE KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU

Obrasci Izjava pod točkom 3. objavljeni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Navedeni paket pomoći stočarstvu ima za cilj odgovoriti na potrebe za saniranjem pretrpljenih gubitaka te osiguranja likvidnosti uzgajivača goveda, svinja, peradi i konja, kao i primarnih proizvođača u sektoru ovčarstva i kozarstva, te im pomoći da očuvaju razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19.

Za eventualne dodatne informacije molimo kontaktirati Voditeljicu Službe za upravljanje registrima životinja, Zrinku Mioč (kontakt: tel. 01/ 3903 158 , mail: zrinka.mioc@mps.hr).
 

Program-COVID-promarni-proizvodaci-u-stocarstvu

Izjava-Prilog-I-5

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte-u-potpori-2

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte-u-potpori-4