Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

 • O savezu
 • Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza osnovan je u svibnju 2005. godine i od tada djeluje kao središnje predstavničko tijelo hrvatskih uzgajivača ovaca i koza. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza je samostalna, nestranačka, interesna organizacija, dragovoljno udruženih udruga uzgajivača ovaca i/ili koza, stočarskih udruga koje u svom članstvu imaju uzgajivače ovaca i koza, a koje se udružuju radi zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih interesa i ciljeva. Temeljni cilj Saveza je promicanje, unaprjeđivanje i razvoj ovčarske i kozarske proizvodnje.

Savez provodi niz aktivnosti radi unaprjeđivanja ovčarske i kozarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj:

 • sudjeluje u provedbi uzgojnih programa za sve pasmine ovaca i koza u Republici Hrvatskoj, a u skladu s „Programom uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj“ i „Programom uzgoja koza u Republici Hrvatskoj“,
 • podržava i pruža pomoć u uvođenju najsuvremenijih metoda i najprikladnijih rješenja u uzgoju ovaca i koza u Republici Hrvatskoj,
  predstavlja proizvodnju uzgajivača ovaca i koza na domaćem i inozemnom tržištu,
 • provodi edukaciju članova udruga članica Saveza putem organiziranja savjetovanja, stručnih predavanja, izdavanjem, nabavom i raspodjelom stručne literature te organiziranjem stručnih putovanja (posjeti drugim uzgajivačima, poljoprivrednim sajmovima, izložbama stoke i dr.),
 • sudjeluje u utvrđivanju uvjeta prometa uzgojno valjanih rasplodnih grla,
 • predlaže zakonske mjere kojima se može unaprijediti ovčarstvo i kozarstvo u Republici Hrvatskoj,
 • organizira izložbe i smotre ovaca i koza na regionalnoj i na državnoj razini, kao i aukcijske prodaje rasplodnih grla ovaca i koza,
 • organizira izložbe ovčjih i kozjih proizvoda radi njihove promocije i stvaranja bolje pozicije na tržištu za uzgajivače ovaca i koza,
 • uvodi i razvija farmske sustave osiguravanja kvalitete u proizvodnji ovčjih i kozjih proizvoda te sudjeluju u promociji farmskih sustava kvalitete,
 • surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama sa zajedničkim ciljem razvoja i unaprjeđenja ovčarstva i kozarstva,
 • surađuje s tijelima vlasti na državnoj i lokalnoj razini po pitanjima razvoja i unaprjeđenja ovčarstva i kozarstva kao i po drugim pitanjima bitnima za rad Saveza,
 • daje potporu osnivanju proizvođačkih organizacija koje okupljaju proizvođače ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka i razvija partnerske odnose s njima,
 • izdaje stručno-informativno glasilo „Ovčarsko-kozarski list“

U Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza danas su uključene udruge uzgajivača iz svih županija u Republici Hrvatskoj.