Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Udruge članice Saveza

U Savez se neposredno udružuju udruge koje u svom članstvu imaju uzgajivače ovaca i koza, osnovane i organizirane u skladu sa Zakonom o udrugama. Članicom Saveza se postaje dragovoljnim pristupanjem, odnosno odlukom ovlaštenog tijela udruge koja se učlanjuje. Udruga koja želi biti članicom Saveza, podnosi Upravnom odboru Saveza pisani zahtjev za upis udruge u članstvo Saveza.

Odluku o primanju u članstvo, na prijedlog Upravnog odbora, donosi Skupština Saveza, čija je odluka konačna.

Udruga članica Saveza zadržava potpunu autonomiju i samostalna je u radu glede ostvarivanja ciljeva radi kojih je udruga osnovana. Udruge članice Saveza su ravnopravne i imaju jednaka prava i obveze u Savezu. Samo udruge članice Saveza mogu uz naziv svoje udruge isticati puni naziv Saveza.

Ime udrugeAdresaN/PKontakt
Udruga ovčara LoparLopar 578, 51281 Lopar, RabDragan Matahlija+385 (98) 1778 858
Udruga uzgajivača matičnih stada ovaca i koza Varaždinske županijeTrakošćanska 24, 42000 VaraždinSrečko Šoić+385 (98) 354 663
Udruga uzgajivača paške ovce, KolanTrg kralja Tomislava 6, 23251 KolanFranjo Zubović+385 (98) 449 838
Udruga uzgajivača ovaca i koza Dubrovačko-neretvanske županije
Marka Marojice 4, 20000 DubrovnikeJosip Antunović+385 (98) 555 870
Udruga “Ruka”Nikole Tesle 4, 40329 KotoribaNevenka Gadanec+385 (99) 4991 129
Udruga uzgajivača domaćih životinja "Vidova gora", otok BračTrg Sv. Petra 1, 21423 Nerežišća
Dragan Miljuš+385 (91) 7831 562
Udruga uzgajivača ovaca i koza općine Unešić "Mrka"Dr. Franje Tuđmana 40, 22323 UnešićBranko Rajčić+385 (91) 2660 017
Udruga ovčara "Škraparica" RabMundanije 197, 51280 MundanijeNedjeljko Beg+385 (98) 1943 960
Udruga ovčara i proizvođača paškog sira grada Novalje "Zaglava"Dalmatinska 16, 53291 NovaljaTomislav Vidas+385 (91) 2727 660
Udruga uzgajivača istarskih koza i ovacaGuran 21, 52215 VodnjanFranko Cetina+385 (91) 5057 840
Udruga uzgajivača paške ovce "Rogujica" PagŠetalište grada Zanea 1, 23250 PagAntonio Buljanović+385 (91) 1596 634
Udruga uzgajivača ovaca "Lika"Dr. A. Starčevića 17, 53000 GospićTomislav Rukavina+385 (98) 425 199
Udruga uzgajivača ovaca Baranje "Baran"Titova 5, 31328 Zlatna GredaAnkica Ursić Molnar+385 (91) 2881 549
Udruga uzgajivača ovaca i koza Osječko-baranjske županijeVladimira Nazora 1, 31400 ĐakovoSimon Požar+385 (91) 8943 376