Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Upravni odbor Saveza

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Saveza i sastoji se od 9 članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština Saveza na prijedlog Predsjednika Saveza, a širi popis kandidata mogu predlagati udruge članice Saveza iz svojih redova. Predsjednik i Podpredsjednik Saveza su ujedno po svom položaju i Predsjednik i Podpredsjednik Upravnog odbora. Pri izboru preostalih 7 članova mora se ispoštovati kriterij da ni jedna udruga članica ne može imati više od 1 člana u Upravnom odboru. Mandat članu Upravnog odbora traje 4 godine koliko i mandat predstavnika u Skupštini s mogućnošću ponovnog izbora. Upravni odbor radi u sjednicama koje saziva i kojima predsjedava Predsjednik Upravnog odbora. Sjednicama Upravnog odbora obvezno prisustvuju Glavni tajnik, Poslovni tajnik i Stručni tajnik koji imaju pravo i obvezu sudjelovati u radu Upravnog odbora, ali bez prava glasovanja. Zadaće i obveze Upravnog odbora detaljno su definirane Statutom Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza.

Na skupšini Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza održanoj 15.10.2015. u Upravni odbor Saveza izabrani su:

 • Predsjednik UO:
 • Tomislav Vidas
  Udruga ovčara i proizvođača paškog sira grada Novalje “Zaglava”
 • Podpredsjednica UO:
 • Nevenka Gadanec
  Regionalna udruga kozara i ovčara RUKA
 • Članovi UO:
 • Josip Antunović
  Udruga uzgajivača ovaca i koza Dubrovačko-neretvanske županije
 • Franko Cetina
  Udruga uzgajivača istarskih koza i ovaca
 • Nedjeljko Beg
  Udruga ovčara “Škraparica” Rab
 • Tomislav Rukavina
  Udruga uzgajivača ovaca “Lika”
 • Vinko Sičaja
  Udruga ovčara i kozara Osječko – baranjske županije
 • Željko Lučanin
  Udruga uzgajivača ovaca i koza Vukovarsko-srijemske županije
 • Franjo Zubović
  Udruga uzgajivača paške ovce Kolan