Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Međunarodna suradnja

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza ostvaruje suradnju s više uzgajivačkih saveza u inozemstvu, a istovremeno je i član Međunarodnog kozarskog udruženja (IGA – International Goat Association).