Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Zakoni i pravilnici

ZAKONI

 • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
 • Zakon o veterinarstvu (NN 41/07, 155/08)
 • Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08)
 • Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/10)
 • Zakon o hrani (NN 46/07, 155/08, 80/2013)
 • Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06, 37/13, 125/13)
 • Zakon o provedbi uredbe Europske unije o zaštiti životinja (NN 125/13,  14/14)
 • Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 80/13)

PRAVILNICI

 • Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (NN 153/11)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/15)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (NN 111/07, 135/08, 154/08, 81/11)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (NN 111/07, 128/08, 154/08, 9/10, 110/10, 124/11)
 • Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj (NN 127/98, 73/03, 39/06, 126/07, 70/09, 80/13)
 • Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (NN 45/14)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju udovoljavati klaonice (NN 57/15)
 • Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 86/13)
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 53/15)