Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Provedba uzgojnih programa u ovčarstvu i kozarstvu

Jedna od važnijih aktivnosti Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza je sudjelovanje u provedbi uzgojnih programa za sve pasmine ovaca i koza u Republici Hrvatskoj, pri čemu se vodi računa o uvođenju najsuvremenijih metoda u kontrolu proizvodnih svojstava, testiranje i izračunavanje uzgojnih (genetskih) vrijednosti grla obuhvaćenih uzgojnim radom. Savez u organizaciji i provedbi uzgojno-selekcijskog rada ostvaruje usku suradnju s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom.

Temeljni dokumenti Saveza u organizaciji i provedbi uzgojno-selekcijskog rada su “Program uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj” i “Program uzgoja koza u Republici Hrvatskoj”.

Programi su usklađeni s najnovijim znanstvenim, tehnološkim i stručnim spoznajama te prilagođen postojećoj situaciji u hrvatskom i europskom ovčarstvu i kozarstvu. Metode kontrole proizvodnosti navedene u programima su u potpunosti usklađene sa standardima Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR – International Committee for Animal Recording).
U ovim uzgojnim programima navedeni su uzgojni ciljevi te mjere, postupci i metode za njihovo provođenje. Njihova osnovna svrha je provedba organiziranog i osmišljenog uzgojno selekcijskog rada, a s ciljem ne samo selekcijskog nego i gospodarskog napretka hrvatskog ovčarstva i kozarstva.