Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Uzgojna dokumentacija za ovce i koze

Ugovorom o provedbi specifičnih tehničkih aktivnosti u upravljanju uzgojnim programom za sve pasmine ovaca i koza u RH definirani su odnosi HAPIH-a i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza u području provedbe svih aktivnosti navedenih u uzgojnim programima, pa tako i po pitanju izdavanja zootehničkog certifikata. Prema tom Ugovoru Savez je jedini ovlašten za izdavanje ovjerenih zootehničkih certifikata prema uzgajivačima. Poslovi izdavanja i naplate zootehničkih certifikata su prihod Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza.

Zootehnički certifikat se izdaje za uzgojno valjane životinje obuhvaćene uzgojnim programom koje su upisane u Matičnu knjigu, a koji pruža informacije o rodoslovlju, identifikaciji i kada je to dostupno o rezultatima testiranja rasta i razvoja ili genetskog vrednovanja.
Prema Zakonu o uzgoju domaćih životinja (NN broj 115/2018) domaće životinje namijenjene uzgoju kojima se trguje na unutrašnjem tržištu Europske unije ili ulaze u Europsku uniju moraju biti praćene zootehničkim certifikatom. Drugim riječima, uzgajivači koji prodaju rasplodne životinje bez zootehničkog certifikata čine prekršaj, budući postupaju protivno Zakonu o uzgoju domaćih životinja.

Zašto je važan zootehnički certifikat?

Uzgojni dokument sadrži proizvodne podatke za pojedinu životinju na osnovu kojih je moguće procijeniti uzgojnu kvalitetu životinje tj. uspješnost selekcijskog rada. Činjenica je da životinje kvalitetnih predaka daju potomke sličnih proizvodnih odlika, radi čega se rasplodna grla biraju na osnovu podrijetla. Nemoguće je očekivati određen selekcijski napredak bez potpunog uvida u proizvodne vrijednosti uzgojno valjane populacije, bilo da se radi o proizvodnji mlijeka ili mesa.

Isto tako vrlo je važan prilikom pripusta jer se kroz uvid u zootehnički certifikat može spriječiti uzgoj u srodstvu što podrazumijeva parenja ovaca/koza i ovnova/jarčeva koji u nekoj prethodnoj generaciji imaju zajedničke pretke. Parenje u uskom srodstvu može rezultirati pojavom određenih degenerativnih mana. Kao uzgojno valjani rasplodni ovnovi/jarčevi mogu se koristiti samo ona muška grla koja imaju poznato podrijetlo (pedigre).

Procedura za izdavanje zootehničkog certifikata

Zahtjev za izdavanje zootehničkog certifikata podnosi uzgajivač u Područnom uredu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) na za to propisanom obrascu.

Rukovoditelj Područnog ureda HAPIH-a odgovaran je za otpremu zaprimljenih zahtjeva prema Odjelu za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje, kao i za njihovu pravovaljanu ispunjenost.

Uzgajivaču koji podnosi zahtjev za zootehnički certifikat, djelatnik Područnog ureda HAPIH-a koji zaprima zahtjev dužan je dati potrebne podatke Saveza kako bi uzgajivač mogao izvršiti uplatu za izdavanje zootehničkog certifikata. Nakon vidljive uplate na žiro-računu Saveza, podnositelju zahtjeva će na adresu koju je naveo na zahtjevu biti dostavljen zootehnički certifikat.

Temeljem Odluke Upravnog odbora Saveza od 10. listopada 2017. cijena izdavanja zootehničkog certifikata iznosi 50,00 kn. Savez nije obveznik poreza na dodanu vrijednost po članku 6.3 Zakona o PDV-u pa se isti ne obračunava na uslugu.

Prilikom plaćanja rodovnika i/ili uzgojnih potvrda potrebno je uplatnicu popuniti na slijedeći način:

UPLATNICA-1024x652

Prijenos vlasništva određenog uzgojno valjanog grla, s jednog uzgajivača na drugog unutar Matične knjige, moguće je isključivo uz posjedovanje zootehničkog certifikata izdanog sukladno prethodno opisanoj proceduri.