Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Knjige, priručnici i brošure

S ciljem unaprjeđenja ovčarske i kozarske proizvodnje, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza razvija i vlastitu izdavačku djelatnost, objavljivanjem stručno-informatinvog časopisa (ovčarsko-kozarski list) te objavljivanjem raznih drugih publikacija (knjiga, udžbenika, brošura, priručnika i sl.) iz područja ovčarstva i kozarstva, namijenjenih ne samo uzgajivačima već svima onima koji su na bili koji način uključeni u sektor ovčarstva i kozarstva u Republici Hrvatskoj.

Narudžbenica za knjigu: Zaštita zdravlja ovaca i koza
Knjiga: Istarska ovca
Knjiga: Pasmine ovaca i koza u hrvatskim uzgojima