Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

Programi uzgoja ovaca i koza u Republici Hrvatskoj

Temeljni dokumenti Hrvatkog saveza uzgajivača ovaca i koza u organizaciji i provedbi uzgojno-selekcijskog rada u ovčarstvu i kozarstvu su „Program uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj“ i „Program uzgoja koza u Republici Hrvatskoj“. Programi su usklađeni s najnovijim znanstvenim, tehnološkim i stručnim spoznajama te prilagođeni postojećoj situaciji u hrvatskom i europskom ovčarstvu i kozarstvu. Metode kontrole proizvodnosti navedene u ovim programima su u potpunosti usklađene sa standardima Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR – International Committee for Animal Recording).

U ovim uzgojnim programima navedeni su uzgojni ciljevi te mjere, postupci i metode za njihovo provođenje. Njihova osnovna svrha je provedba organiziranog i osmišljenog uzgojno selekcijskog rada, a s ciljem ne samo selekcijskog nego i gospodarskog napretka hrvatskog ovčarstva i kozarstva.

Program uzgoja ovaca - naslovnica
Program uzgoja koza - naslovnica