Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

ZBORNICI PREDAVANJA
sa godišnjih savjetovanja uzgajivača ovaca i koza

Od organizacije prvog Savjetovanja za uzgajivače ovaca i koza u Poreču 1999. godine pa do danas, osnovni cilj organizatora (Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza i Hrvatska poljoprivrednja agencija), je da savjetovanje bude središnja manifestacija ovčara i kozara gdje će se uzgajivači putem niza stručnih predavanja upoznati s najnovijim saznanjima vezanim uz hranidbu, tehnologiju proizvodnje mesa, mlijeka i sira, zdravstvenu zaštitu ovaca i koza, te ekonomske aspekte proizvodnje. Uz praćenje stručnih predavanja i mogućnost sudjelovanja u raspravama po održanim predavanjima, svi sudionici savjetovanja dobivaju Zbornik predavanja sa svim otisnutim predavanjima.

th13sav
th14sav
th15sav
th16sav
th17sav
Novalja zbornik 2016